Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Schoonheidssalon Thea Koolen verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van Schoonheidssalon Thea Koolen, of om een andere reden persoonsgegevens aan Schoonheidssalon Thea Koolen verstrekt,
geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Thea Koolen , Schoonheidssalon Thea Koolen Aan de Meester van der Lindenstraat 31, 5469 GH te Keldonk, KVK nummer: 16063723, BTW- nummer: NL0011931157B45,
bereikbaar via info@schoonheidssalontheakoolen.nl of 06-20902630.2. Persoonsgegevens die zij verwerkt

Schoonheidssalon Thea Koolen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens3. Met welk doel en op basis van welke grondslag zij de persoonsgegevens verwerkt

Schoonheidssalon Thea Koolen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het contact hebben over afspraken en de eventuele annulering daarvan
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van informatie na aanleiding van een behandeling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Het monitoren van de voortgang van de behandeling4. Bewaartermijnen

Schoonheidssalon Thea Koolen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt deze gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijdering


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Thea Koolen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonheidssalontheakoolen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.6. Afmelding e-mail berichtgeving:

Schoonheidssalon Thea Koolen gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over haar diensten die betrekking hebben over de behandelingen.
Als u hier geen behoefte aan heeft stuur dan een e-mail naar info@schoonheidssalontheakoolen.nl .7. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd.
De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.8. Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon Thea Koolen verstrekt geen gegevens aan derden.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon Thea Koolen maakt gebruikt van cookies, via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon Thea Koolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoonheidssalontheakoolen.nlPrivacyverklaring Schoonheidssalon Thea Koolen, Keldonk - Januari 2021